Bereken uw rendementstoename

Definitie kenniswerker Met kenniswerker wordt een medewerker bedoeld die belast is met het toepassen van (al dan niet) aanwezige kennis op specifieke problemen zoals bijvoorbeeld het doen van offertes en het geven van advies of het schrijven van rapporten. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een kenniswerker met een vast aan de klant door te berekenen uurloon.

Aan klant door te berekenen uurtarief per kenniswerker
Het uurtarief dat aan de klant wordt (door)berekend voor het werk verricht door de kenniswerker
Euro
Declarabele uren per kenniswerker per dag
Het aantal aan de klant (door) te berekenen uren per kenniswerker per dag
uren
Percentage van declarabele uren die kenniswerker aan vakinhoudelijk werk besteedt
Het percentage van het totaal aantal uren dat een kenniswerker besteedt aan het daadwerkelijk analyseren en verwerken van informatie.
procent
Herbruikbare kennis t.o.v. totale kennisproductie
Het gedeelte van de binnen het bedrijf in documentvorm opgeslagen kennis dat geschikt is voor hergebruik ten opzichte van de totaal in documenten opgeslagen kennis
procent
Zoektijd in Windows per kenniswerker per dag
De tijd die een kenniswerker dagelijks bezig is te navigeren door de Windows mappenstructuur op zoek naar documenten.
uren
Verwerkingstijd bij hergebruik t.o.v. opnieuw produceren
De tijd die nodig is om de bestaande, herbruikbare kennis aan of toe te passen, uitgedrukt in een percentage van de tijd die nodig is om deze kennis opnieuw te produceren of samen te stellen.
procent
Aantal kenniswerkers
Het aantal kenniswerkers in fulltime equivalent werkzaam..
personen